Kurz výkladu karet – tarotu

Nabízím výuku výkladu tarotu:

1. Kurz výkladu tarotu s Velkou Arkánou…8 hodin výuky…za 2400,-Kč, záloha 400,-Kč

2. Kurz výkladu tarotu s Malou Arkánou…8 hodin výuky…za 2400,-Kč, záloha 400,-Kč

3. Kurz výkladu tarotu Dvorní kartys procvičováním vzorců...5 hodin…za 1500,-Kč, záloha 300,-Kč

4. Kurz výkladu tarotu komplexně, tedy Velká i Malá Arkána a dvorní karty…18 hodin výuky…za 4800,-Kč, záloha 1000,-Kč

Kurz se otevírá v Bakově nad Jizerou, nebo v Mladé Boleslavi Na Karmeli v nejmenším počtu 4 zájemců. Je však možné se domluvit s organizátory na výuce i mimo tento region, pokud bude větší skupina účastníků.

Důraz je především kladen na praktické možnosti výkladových vzorců, kombinaci jednotlivých karet a na konzultaci o konkrétní výpovědi tarotu. Účastníci si mohou zvolit jakékoliv tarotové karty, které budou při výkladech používat.

Vybírat typ kurzu byste měli podle možného využití ve svém životě. Jestliže si chcete vykládat pouze pro sebe, chápat následující vlivy v přítomnosti a přesahující do budoucnosti, bude Vám stačit pouze 22 karet Velké Arkány. Tyto karty-archetypy Vám také poodhalí tzv. osudové vlivy.

40 karet Malá Arkána dokresluje skutečnosti v realitě více dopodrobna. Dvorní karty zase poodhalí vliv osob či situací na vývoj. Vykládat můžete samostatně již pouze s Velkou nebo Malou Arkánou. 

Jestliže však chcete porozumět celku do hloubky, chápat smysl světa a zákonů v něm a tarot tak používat jako nástroj svého duchovního rozvoje, ať už pro sebe či pro druhé, je třeba absolvovat komplexní kurz výkladu tarotu – buď postupně po jednotlivých kurzech, či najednou komplexně.

VELKÁ ARKÁNA:  
8 hodin, cena: 2400,-Kč

Program tohoto kurzu:

– původ tarotových karet, jak karty fungují, jaký mají význam v realitě a jaký z hlediska duchovního rozvoje – kartářská etika

– základní rozdělení karet tarotu a postavení 22 karet Velká Arkána (archetypy naší duchovní cesty v životě)

– zobrazení karet – význam čísel (numerologie), barev, tvarů a symbolů

– významy jednotlivých 22 karet v podobě pozitivní i negativní a z hlediska osobního pochopení – duchovního růstu, vztahů, práce a prosperity

– tvorba otázek při výkladu, určování času, výklad s jednou kartou, se třemi kartami, složitější výkladové vzorce

– procvičování výkladů – různé pohledy na karty při výkladu vzhledem k řešení situace

MALÁ ARKÁNA:

8 hodin, cena: 2400,-Kč

Program tohoto kurzu:

– význam Malé Arkány v tarotu, srovnání s Velkou Arkánou a dvorními kartami

– živly v tarotu – mečová řada, pohárová řada, řada holí a disků – barvy, tvary, symboly

– numerologie u karet Malé Arkány – význam řady od esa k desítce

– vztahy mezi živly, čísly u karet Malé arkány – význam opakujících se karet ve výkladu

– procvičování výkladů – výklad se třemi kartami, výkladové vzorce


KOMPLEXNÍ KURZ VÝKLADU TAROTU
:  18 hodin, 4200,-Kč

Orientační rozvržení doby komplexního kurzu:

1.den: 9:00 – 12:00, 13:00 – 19:00

2.den: 9:00 – 14:00

3.den: 9:00 – 14:00

Časové rozvržení se upravuje dle dohody s účastníky.

Po přihlášení přes email či telefon se dopředu platí záloha, která Vám rezervuje místo, dokud se nesejde daný počet účastníků pro určení termínu kurzu. Pokud byste se daný termín nemohli zúčastnit, záloha Vám zůstává na další vhodný termín, či Vám bude po vyžádání vrácena.

Je možné se dohodnout i na individuální výuce výkladu tarotu podle specifického přání studenta – zaměření se jen na určité oblasti např. zájemce již sám nastudoval významy karet a chce se karty naučit kombinovat a vykládat. V tomto případě se platí za hodinu 500,- Kč a lekce vždy probíhá po předcházející domluvě.

Po absolvování komplexního kurzu výkladu tarotu získáte certifikát.

Předběžný obsah lekcí u komplexního kurzu:

1. Původ a význam tarotu, symboly, jak karty fungují,
základní rozdělení  karet (figury, malá a velká
arkána), živly a numerologické základy.

2. Významy figur, vztahy živlů mezi sebou, životní
oblasti významů jednotlivých karet dle otázek,
různé pohledy na karty při výkladu vzhledem
k řešení situace klienta, karty malá arkána – hole.

3. Malá arkána – poháry, srovnání karet živlu ohně
a vody, základní výklady na 2 a 3 karty a jejich
procvičování, důležitost tvorby otázek při výkladu,
určování času ve výkladu.

4. Malá arkána – meče a disky, harmonie
a disharmonie v živlových řadách,
složitější výkladové vzorce.

5. Velká arkána, odlišení od malé arkány ve
významu při výkladu, procvičování výkladů.

6. Dokončení významů – velká arkána, propojení
výkladu arkán, procvičování výkladů, pravidla
při konzultacích s klientem, kartářská etika

4 thoughts on “Kurz výkladu karet – tarotu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.