Ukázka astrologického rozboru

Astrologický rozbor radixu – nativní horoskop – Mgr. Marta Masopustová
Adrian*5.1.2009, 01:20, Praha
 Slunce v Kozorohu v III.domě, Měsíc v Beranu VI., ascendent ve Vahách, Merkur ve Vodnáři IV.,Venuše v Rybách IV., Mars a Jupiter v Kozorohu III., Saturn v Panně XI.,Uran v Rybách V., Neptun ve Vodnáři IV.,Pluto v Kozorohu III., Dračí hlava ve Vodnáři IV.
 Dvakrát silné stélium v konjunkcích: Pluto, Mars a Slunce, Jupiter, Merkur a IC, konjunkce descendent a Měsíc, Slunce kvadratura Měsíc, opozice: Saturn a Uran, MC a Jupiter, MC a Merkur, ascendent a Měsíc, trigon ascendent Neptun, Saturn trigon Slunce, Pluto sextil Venuše, Neptun sextil Měsíc

o V Adrianově horoskopu převládá zemský a vzdušný živel, tyto tendence mu přinášejí neustálý pohyb v myšlení i reakcích navenek. Má sklon k netrpělivosti a nervozitě. Zajímá se o vše okolo a své postřehy neustále komentuje. Mnohdy však těkavě zvládá více věcí najednou, což ho rozptyluje. Je hodně společenský, potřebuje kolem sebe lidi ke komunikaci, dokáže být přátelský a milý. Navenek působí příjemně, citlivě a jemně, ale uvnitř je tvrdohlavý a nepřizpůsobivý.
o Silné zastoupení III. domu planetami zdůrazňuje jeho velkou energii v oblasti komunikace, má dobré vyjadřování, ale může se zde projevovat i přecitlivělost v reakcích, hádavost. Současně tu působí vliv Slunce v Kozorohu v konjunkcích III. domu, která napovídá, že se bude chtít až neodbytně prosadit, půjde za svým cílem neústupně a neohroženě. Chce být pánem situace, dává do komunikace obrovské úsilí, je bystrý a přemýšlivý. Protlačuje své názory s cílem i mít nad někým moc, ovládat jej a manipulovat pomocí komunikačních prostředků. Má v sobě velkou vnitřní sílu, je otevřený novým myšlenkám, potřebuje mnoho nových informací. Mnohdy mluví dříve, než myslí. Dokáže se nadchnout a přesvědčit i druhé.
o Svůj komunikační vliv bude uplatňovat především v rodině. Mohou se objevit mocenské boje mezi sourozenci. Své pocity dává najevo, někdy reaguje hodně prudce. Dostává se do konfliktů i díky své hyperaktivitě a nekontrolovatelné průbojnosti. Může mít někdy problém se vcítit do svých blízkých, pokud bude situací pohlcen. Je citlivý na projevy chování vůči němu. Karmicky má na sobě pracovat ve vztahu k rodičům, vyrovnávat se s jejich originalitou, nezávislostí a braním všeho příliš vážně, jednoznačně ohraničeně s danými a neměnnými pravidly. Rodinné prostředí je pro něho hodně důležité především z hlediska intelektuálních impulzů, které mohou rozhodně rozvíjet jeho myšlení a vyjadřování. Jeho nestálost ale může způsobovat neporozumění s rodiči. Ti by měli být co nejvíce trpěliví.
o Chce být originální a nesplývat s davem, nesnáší omezování, potřebuje určitou nezávislost. Bude mít pravděpodobně konflikty díky nerespektování tradičních společenských norem a konvencí. Zaměstnání by mělo být vybíráno s ohledem na jeho komunikační nadání a touhy získávat stále nové poznatky. Jeví se tak vhodné povolání v oblasti vzdělávání, cestování, … zajímat se bude o cizinu, kulturu a filozofii. Nebo je možné povolání v sociálních sférách vzhledem k postavení Měsíce v VI.domě, který značí snahu pomáhat svým blízkým. Neumí však odmítnout pomoc, mohl by být v tomto ohledu někým využíván. Jsou tu vidět ambice se prosadit v povolání, je vytrvalý a i praktický, ale potíže by mohly dělat jeho prudké reakce a citová hnutí v kolektivu spolupracovníků. Pravděpodobně bude zastávat vedoucí pozici, svými vůdcovskými kvalitami pak získávat i finance.
o Ve vztazích bude zastávat spíše dominantní roli, životní partneři budou podnikaví a vášniví. Ve vztazích se objevuje také hravost a fantazie, nebude mít problém rozumět si s dětmi. Přímé vyjádření hlubších citů mu však bude činit potíže, nevědomí blokuje sebevyjádření, což se může odrazit ve fungování užších vztahů. Je značně citlivý a zranitelný, bojí se ublížení, partner se v něm těžko orientuje. Je sentimentální ve vztahu k domovu a rodině.
o V životě se má naučit zacházet s mírou závislosti či nezávislosti na druhých lidech, vyrovnat se s potřebou být originální a svobodný, umět usměrňovat sklony k rebélii. Často se u něho bude objevovat napětí mezi řádem, povinností a touhou po svobodě.
o Zdraví bude ovlivňovat především citový stav, což může způsobovat psychosomatická onemocnění.
Adrian, uvedeno se souhlasem matky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.