Spirituální terapie – možná po domluvě i na dálku

Jedná se v podstatě o práci s energií za přítomnosti Vyšších Světelných Bytostí, Andělů, Archandělů, Nanebevzatých Mistrů,…
Jsem zprostředkovatelem energetické terapie mezi Vesmírným Zdrojem a klientem.

Klient je pomocí meditace uveden do stavu alfa, kdy se propojí se Zdrojem a Matkou Zemí. Následně dochází k postupnému odblokování a napravování emočně-mentálních bloků v jemnohmotném i fyzickém těle klienta. Ten ve většině případů v době odbloku vnímá mimosmyslově a je schopen popsat změny ve svém fyzickém i jemnohmotném těle.

Tímto způsobem se klient může zbavit negativních emocí jako je například:

strach, úzkost, bezmocnost, vztek, lítost, žárlivost či pocit křivdy a nespravedlnosti. Dobrou zkušenost mají klienti i s očišťováním od závislostí.

Po odblokování se klientovi uleví, zbaví se negativních pout a získá sílu ke změnám ve svém životě, kdy dostává šanci vědomě proměnit své vzorce cítění, myšlení i jednání.

Zpětná vazba od klienta, který se rozhodl pro spirituální terapii a podstoupil několik odbloků a také odstranění entit ze své aury – předkládám autentické postřehy klienta Michaela, s jeho souhlasem:

K návštěvě paní Marthy mě vedly dlouhodobější zdravotní problémy a neuspokojivý psychický stav. Vnímal jsem, že je něco špatně a snažil jsem se teoreticky pochopit příčiny svých problémů a pracovat sám se sebou i za pomoci meditací, různých dechových i duchovních cvičení. Chápal jsem, že je třeba dát do rovnováhy energetický systém těla, tedy i čakry a jemnohmotná těla. Proto jsem se objednal na konzultaci.

Po první diagnostice paní Marthy, kdy se v automatické kresbě aury a čaker ukázaly hlubší bloky, než jsem tušil, jsem pochopil, že se nyní musím rozhodnout. Nejde jen o čakry, ale o celkovou změnu mého nastavení, která pak přivodí další cyklus změn, které promění i můj život. Došlo mi, že u paní Marthy nejsem náhodou, že moje duše po této transformaci touží, a pokud ji nepodstoupím, zastaví mě tělo nemocí. Bylo to na mém rozhodnutí, zda půjdu do tohoto procesu, který mě bude i něco stát, můj nemalý čas i peníze.

Vím, že jsem se rozhodl správně. Vnímám, že mě to během jednotlivých sezení mění, mění to i můj život, mé vztahy, prostředí, otevírá to cestu za mým poznáním i posláním (úkolem). Tady jsem měl a mám možnost pracovat s věcmi a přímo i zažívat to, co jsem znal teoreticky. Tady vše prožívám a díky tomu chápu souvislosti. Nyní jde o to poznání zařadit sám do života, už nejsem omezený a zatížený svými nashromážděnými bloky, mám větší prostor pro práci na sobě. Vede mě to k převzetí zodpovědnosti takhle i žít.

Díky zážitkům prožitým v meditačním stavu alfa, kdy jsem měl možnost vnímat jemnohmotněji, tedy vnímat své tělo jinak než našimi pěti smysly, jsem pochopil, že tělo je všeho součástí, že se v něm vše prožité ukládá. Dokonce i minulé životy, do kterých jsem se tak v případě momentu uvědomění také měl možnost dostat, abych se očistil od toho, co již v tomhle životě nemám táhnout s sebou,co již zbytečně zatěžuje moji osobnost.

Zvědoměním prožitků se mění i má osobnost, vnímám to nejen sám, ale i ostatní kolem mě ze mě mají jiný pocit. Jsem klidnější, spokojenější, mám větší nadhled nad svým životem i nad tím, co v realitě prožívám. Mé rozhodnutí na začátku stálo za to, i když tu bylo nebezpečí, že vše bude ve mně i vně jinak. Děkuji za šanci tímto procesem projít a začít žít jiný naplněnější život…

(Michael, 11.12.2018)

Více o spirituální terapii se dozvíte na webu: www.marthamasopustova.cz

1 thought on “Spirituální terapie – možná po domluvě i na dálku

  1. Dobrý den paní Masopustová.
    Měla bych zájem o spirituální terapii.
    Nespěchám. Až se Vám to bude hodit.

    Děkuji

    Marcela Vocásková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.