Ochrana osobních údajů

Jsem Martha Masopustová, vědma a spirituální terapeutka, která pracuje s klienty osobně i na dálku.

S klienty se kontaktuji a pracuji i s jejich osobními údaji, proto se stávám správcem osobních údajů.

Mgr.Martha Masopustová, Havlíčkova 279, Bakov nad Jizerou, 29401

IČ: 88326632, mobil: 605858991, email: marta.masopustova@email.cz

Moje webová adresa je: http://marthamasopustova.cz. a www.karetni-vyklad.cz

 

Klienti se objednávají přes email, nebo telefonicky, kontakty na ně si uchovávám pro komunikaci, anebo dle konkrétní práce, kterou si objednali, po dobu spolupráce s nimi.

Údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou a jsou zpracovávány

pouze ty údaje, které klient dobrovolně poskytne.

Neposkytuji nikomu žádné informace ani o mých klientech,

ani mým klientům neposkytuji informace o jiných osobách – vyjma jejich nezletilých dětí.

Účel zpracování

Údaje jsou zpracovávány pro účely  realizace  objednávek,

případně – po výslovném souhlasu klienta – pro zasílání novinek e-mailem.

Rozsah zpracování

Jsou zpracovávány  následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek:

Jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, jméno na Skypu nebo na Messengeru.

Pro realizaci některých objednávek je to také datum narození.

Způsob zpracování

Údaje jsou zpracovávány za účelem vzájemné komunikace, naplnění nabízené služby,

případně pro zasílání novinek e-mailem.

Doba zpracování

Údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání naší spolupráce, poté jsou vymazány.

Zabezpečení ochrany dat

Údaje jsou bezpečně uloženy a zajištěny před  zneužitím a v žádném případě

nejsou předávány nikomu dalšímu.

Soukromí klientů a ochrana veškerých údajů je nejdůležitější prioritou mé práce.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Klient má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů,

má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu.

V případě emailové komunikace je možné se kdykoliv odhlásit z odběru novinek.

Mlčenlivost

Je naprostá samozřejmost, že zachovávám mlčenlivost o osobních údajích klientů

i o veškerých sděleních klientů.

Tato mlčenlivost trvá napořád i po skončení naší spolupráce.

V případě, že již sdělení nechcete dostávat, můžete mi dát vědět telefonicky, e-mailem.

Svůj souhlas mi poskytujete dobrovolně; můžete ho kdykoli odvolat. Máte právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně i kompletní výmaz těchto údajů.