Marthascolla* – duchovní škola poznání a seberozvoje

Proč tu jsme? Odkud pocházíme? Kam směřujeme? Jaký je náš životní úkol, poslání?

  • škola je koncipována formou 4 hodinových seminářů, které jsou zaměřeny na různá duchovní témata, ta jsou představována více do hloubky než na přednáškách, je možná diskuse zúčastněných a vzájemná inspirace
  • v roce 2019 se jedná o pět sobotních setkání ve vzdělávacím centru Na Karmeli v Mladé Boleslavi od 10 do 14 hodin
  • škola se buď navštěvuje pravidelně (frekventanti získají osvědčení), anebo se můžete zúčastnit pouze některých témat, která Vás zajímají
  • cena 1000,-Kč, dopředu se platí záloha 200,-Kč, která se zasílá po přihlášení na účet: 104 177 310/0300

Termíny a témata setkání:

23.3.2019 – Duše a duch, stvoření, trojdílnost božské podstaty, Universum, úrovně vědomí, Kristovo vědomí – Merkaba, světelné tělo, aura, jemnohmotná těla, čakry, prána

6.4.2019 – Vyšší bytosti Světla – andělé, archandělé, nanebevzatí Mistři – rozlišení, pojmenování a jejich kompetence, napojení na ně a komunikace s nimi: svíčky, modlitby, prosby, automatická kresba – Duchovní průvodci – andělé strážní – pracovníci Světla na Zemi – duchovní růst a transformace

11.5.2019 – Inkarnace a reinkarnace – umírání a smrt – posmrtný život – minulé životy a karma – úkoly na Zemi, pozemská existence

21.9.2019 – Vesmírné principy a zákony – kabala – strom života a sefiry – magie – spojení se Zemí, živly – ženská a mužská energie (Bohyně a Bůh v nás)

19.10.2019 – Vztahy a jejich druhy: karmický, osudový a životní vztah, vztah spřízněných duší, partner duše a dvojplamen – láska, stupně a druhy lásky – partnerství jako cesta duchovního rozvoje