Marthascolla* – duchovní škola poznání a seberozvoje

 

Marthascolla* je zaměřena na na životní oblasti, se kterými se všichni setkáváme a potřebujeme jim porozumět, převzít za ně zodpovědnost a umět si sami pomoci.

Jedná se především o oblast našeho zdraví, ke kterému je třeba přistupovat komplexně, tedy celostně, neřešit až příznaky, ale hledat příčiny onemocnění, naučit se je zpracovávat a žít tak, abychom byli v souladu se svou psychikou, duší i těly.

Další oblastí jsou bezpochyby vztahy, ať už vztah sám k sobě, jelikož na sebe velmi často zapomínáme, anebo vztahy s našimi blízkými či dalšími lidmi. Vztahy nás silně ovlivňují, působí na naši psychiku, energetické tělo a tím pádem i pak na tělo fyzické.

V neposlední řadě bychom si měli uvědomit, že pokud chceme být šťastní a spokojení, měli bychom chápat a žít v harmonii s vesmírnými zákony, pravidly, jejichž znalost nám pomáhá svůj život žít naplněně, s radostí a tvořivostí. Tomu nám napomáhá hledání smyslu života, nalezení víry a naděje, rozšiřování lásky. Oblastí toto zahrnující je duchovní rozvoj.

MARTHASCOLLA* 2019

  • škola je koncipována formou seminářů, které jsou zaměřeny na různá duchovní témata, ta jsou představována více do hloubky než na přednáškách, je možná diskuse zúčastněných a vzájemná inspirace
  • v roce 2019 se jedná o pět sobotních setkání ve vzdělávacím centru Na Karmeli v Mladé Boleslavi od 10 do 14 hodin
  • škola se buď navštěvuje pravidelně (frekventanti získají osvědčení), anebo se můžete zúčastnit pouze některých témat, která Vás zajímají
  • cena 1000,-Kč, dopředu se platí záloha 200,-Kč, která se zasílá po přihlášení na účet

Termíny a témata setkání:

23.3.2019 – Duše a duch, stvoření, trojdílnost božské podstaty, Universum, úrovně vědomí, Kristovo vědomí – Merkaba, světelné tělo, aura, jemnohmotná těla, čakry, prána

6.4.2019 – Vyšší bytosti Světla – andělé, archandělé, nanebevzatí Mistři – rozlišení, pojmenování a jejich kompetence, napojení na ně a komunikace s nimi: svíčky, modlitby, prosby, automatická kresba – Duchovní průvodci – andělé strážní – pracovníci Světla na Zemi – duchovní růst a transformace

11.5.2019 – Inkarnace a reinkarnace – umírání a smrt – posmrtný život – minulé životy a karma – úkoly na Zemi, pozemská existence

21.9.2019 – Vesmírné principy a zákony – kabala – strom života a sefiry – magie – spojení se Zemí, živly – ženská a mužská energie (Bohyně a Bůh v nás)

19.10.2019 – Vztahy a jejich druhy: karmický, osudový a životní vztah, vztah spřízněných duší, partner duše a dvojplamen – láska, stupně a druhy lásky – partnerství jako cesta duchovního rozvoje

 

MARTHASCOLLA* 2020

V tomto roce jsou otevřeny dva cykly – jeden pro začátečníky a druhý pro pokročilé.

Můžete opět absolvovat celý cyklus, anebo jen některý seminář dle zajímavého tématu pro Vás. 5 hodinový seminář stojí 1500,-Kč, 7 hodinový seminář 2000,-Kč.

Semináře se konají ve vzdělávacím středisku Na Karmeli v Mladé Boleslavi.

Bližší informace na webu: www.marthamasopustova.cz

Témata Marthascolla I. :

1. Já a můj vztah k sobě – sebepoznání a psychohygiena

2. Já a můj vztah k mému tělu – zdraví a nemoci

3. Já a ty – naše vztahy

4. Já a moje duše – inkarnace, duchovní rodina, karma, magie

5. Já a Universum – transformace, vesmírné zákony, Bytosti

Témata Marthascolla II.:

  1. Sebeléčení I. – vliv energetického systému na zdraví
  2. Sebeléčení II. – udržení zdraví a mládí v každodennosti
  3. Tvůrcem svého života I. – poznání své duchovní cesty (kabala, Strom života)
  4. Tvůrcem svého života II. – pomocné vlivy na naší duchovní cestě dle kabaly (astrologie, tarot, průvodci, archandělé)
  5. Novodobé vztahy a láska – energetické vazby mezi partnery, jemnohmotná komunikace

Podrobnosti k obsahu jednotlivých seminářů a bližší informace dle termínů a cen najdete na webu: www.marthamasopustova.cz